Stämplar för guld & silver

Stämplar för Guld & Silver

Vi tillverkar alla typer av stämplar som används inom guld & silversmide, silverstämplar.
Om du inte har eller vill registrera en namnstämpel så kan man göra en skarpstämpel eller knivstämpel där bokstäverna står ut från stämpelämnet. Då stämplas bara bokstäverna ned i materialet. Skarpstämplarna kan ha vilken bokstavskombination som helst och med vilket typsnitt du önskar, men vi har ett ”standardtypsnitt” som är mycket likt Arial.

Det finns fyra typer av ansvarsstämplar för ädelmetall.

Namnstämpel

Namnstämpeln eller tillverkarstämpeln utgörs av en bokstavskombination på  minst två tecken i en rektangulär platta.
Tillverkaren måste vara registrerad hos Swedac.

Ortstämpel eller ortsmärke

Anger tillverkarens hemvist eller närmaste stad.
Swedacs hemsida finns en förteckning över registrerade orter.

Finhaltstämpel

Anger lägsta mängden ädel metall som ett smycke eller föremål har.
För silver är vanligast med 830, 925 eller 999 (anges i tusendelar)
För guld är vanligast med 14K (585), eller 18K (750)

Årsstämpel

Anger tillverkningsåret T.ex. Y11 för år 2021. Nuvarande system i Sverige för årsstämplar infördes år 1759.

Stålstamplar

Specialstämplar

Vi gör även specialstämplar som kan vara en logotype eller namnteckning.
Stämplarna kan fås som vanliga handstämplar för stämpling av plana föremål eller med en urgröpning för stämpling i ringar, så kallade knästämplar.
Knästämplarna har en konvex stämpelyta. Översta stämpeln på bilden är en knästämpel.
Vi kan även göra stämplar för montering i maskiner, maskinstämplar eller stämplar som rullar på texten i ringar, rullstämplar.

Kort sagt, behöver du stämplar för ädelmetallarbeten så tror jag vi löser det åt dig.