Stämplar för guld & silver

Vi tillverkar alla typer av stämplar som används inom guld & silversmide, silverstämplar.
Det finns fyra typer av ansvarsstämpar för ädelmetall.

Namnstämpel utgörs av en bokstavskombination på minst två tecken i en rektangulär platta. Tillverkaren måste vara registrerad hos Swedac

Ortstämpel eller ortsmärke anger tillverkarens hemvist eller närmaste stad.

Finhaltsstämpel anger lägsta mängden ädel metall som ett smycke eller föremål har.
För silver är vanligast med 830, 925 eller 999 (anges i tusendelar)
För guld är vanligast med 14K (585), eller 18K (750)

Årsstämpel anger tillverkningsåret. T.ex. Y11 för år 2021. Nuvarande system i Sverige för årsstämplar infördes år 1759

Vi gör även specialstämplar som kan vara en logotype eller namnteckning.
Stämplarna kan fås som vanliga handstämplar för stämpling av plana föremål eller med en urgröpning för stämpling i ringar, så kallade knästämplar.
Vi kan även göra stämplar för montering i maskiner, maskinstämpar eller stämplar som rullar på texten i ringar, rullstämplar.

Kort sagt, behöver du stämplar för ädelmetallarbeten så tror jag vi löser det åt dig.